VOORWAARDEN GLOBE MODE B.V

1. Definitie
1.1. Onder de afnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon (min. 18 jr) of rechtspersoon die aan Globemode.nl de opdracht geeft voor het leveren van goederen.
2. Toepasbaarheid
2.1. Globemode.nl gevestigd aan de Kon. Wilhelminaplein 29 showroom 03-00-21 stelt afnemers via haar website (www. globemode.nl) in de gelegenheid haar producten te
bestellen.2.2. Globemode.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.
3. Overeenkomst
3.1. De overeenkomst tussen u en Globemode.nl komt tot stand op het moment
dat u:
* Een bestelling heeft geplaatst via de website (www. Globemode.nl) d.m.v. Inloggen en een volledig ingevuld bestelformulier.
* Kennis heeft genomen van de voorwaarden.
* Bevestig bestelling” knop heeft gedrukt, waardoor uw bestelling werd verzonden.
* Van Globemode.nl een bevestiging per email heeft ontvangen met daarin aangegeven uw bestelling.3.2.U kunt uw bestelling zonder kosten annuleren tenzij wij al uw bestelling hebben verzonden. Stuur een email naar: info@Globemode.nl
4. Levering, Betaling
4.1. Op al onze producten rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.4.2. De bestelling wordt zo spoedig mogelijk verzonden, vaak binnen 24 uur na ontvangst van betaling. De maximale levertijd kan oplopen tot 14 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien de levertijd niet meer haalbaar is, stelt Globemode.nl u tijdig van op de hoogte en geven wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Betaalde bedragen dienen uiterlijk 14 dagen na ontbinding terug gestort te worden.

4.3. De levering van de bestelde producten vindt plaats naar het door de afnemer op gegeven bezorgadres. De kosten voor verzending bedragen € 10.00 ex btw per doos voor een afleveradres in Nederland. Op afspraak kunt u ook uw bestelling afhalen. Voor buitenland gelden andere tarieven, deze kunt u opvragen per email info@ globemode.nl

4.4.Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient bijgeschreven te zijn binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. IBAN NL93ABNA0628761422 ten name van Globe mode b.v. . U kunt gebruik maken uw betaling te voldoen d.m.v. een overschrijving of direct telebankieren via Ideal. Indien binnen
deze periode geen betaling is ontvangen vervalt uw bestelling.

4.5. Alle bedragen zijn exclusief BTW, 21%

4.6. Globemode.nl verpakt alle producten zorgvuldig voor verzending en is derhalve niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending.

4.7. Wij houden onze website zo actueel mogelijk. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een kledingstuk niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.

4.8. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4.9. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst en/of prijswijzingen voorbehouden.

4.10. Globemode kan zonder opgaaf van redenen een order beeindigen of een klant weigeren.

5. Persoonsgegevens
5.1. Globemode.nl behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en verstrekt deze gegevens niet aan derden.
6. Retourneren en ruilen
6.1. Mocht het geleverde product niet aan uw wensen voldoen, dan kunt u het retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
* Vooraf gemeld per email
* De goederen zijn binnen 14 dagen (geteld vanaf uw ontvangst datum) ontvangen door ons.
* De goederen zijn in originele staat d.w.z.:
– niet gedragen
– niet gewassen
– met aangehechte kaartjes
– artikel is onveranderd. Een gebrek/fout is niet geprobeerd te herstellen.
– artikel is zorgvuldig behandeld en niet voorzien van sigarettenrook of haren van huisdieren.
– gebruiksaanwijzing en instructie moeten correct zijn opgevolgd.
* De goederen zijn correct verpakt.
* Kopie van uw bestelling en onze mail toegevoegd in uw retourzending.
* Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons aangenomen.
* Retourzending is geheel voor uw eigen risico. Globemode.nl kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor vermissing van post.6.2. Mocht aan de voorwaarden van 7.1. zijn voldaan dan kunt u het ruilen of stort Globemode.nl binnen 14 dagen het aankoopbedrag terug op uw rekening. (De verzendkosten komen voor uw eigen rekening).
7. Klachten
7.1. Mocht u vragen/klachten hebben met betrekking tot onze diensten en/of artikelen stuur dan een email info@ Globemode.nl of bel (tijdens kantooruren) naar 0206156224. Wij zullen u een schriftelijke reactie geven binnen 3 werkdagen.
8. Aansprakelijkheid
8.1. Globemode.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten.8.2. Globemode.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van de internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site
9. Recht
9.1. Op de verhoudingen tussen Globemode.nl en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Globemode b.v. Alle rechten voorbehouden.